n3

جشنواره به دنبال شناخت استعدادهای مختلف طلاب است

به گزارش روابط عمومی جشنواره هنر آسمانی دکتر مهدی بهرامی دبیر گروه پژوهش هنر جشنواره هنر آسمانی در نشست خبری نهمین جشنواره هنر آسمانی گفت: در این بخش به شکل کلی پژوهش در حوزه هنر از جمله فلسفه و بحث تطبیقی هنر، موضوعات هنر شعر و داستان و معماری و هرچه در حوزه نظریه پردازی هنر مورد نظر است و همه این موارد پژوهشی در این بخش دریافت می‌شوند. وی افزود: در حوزه مقالات پایان نامه و کتاب، قرار است که دریافت اثر داشته باشیم. داوری در همه بخش‌ها، متفاوت است و جوایزشان نیز مختلف و متفاوت است. بهرامی عنوان کرد: بر اساس شاخصه‌هایی که از قبل داریم فرم ارزیابی چند مرحله ای داریم که در مرحله اول بحث پایش ابتدایی صورت می گیرد و در مراحل بعدی با ملاک هایی که ارائه شده است به دست‌چین کردن آثار می پردازیم. وی با ذکر این مطلب که پژوهش هنر از اولین دوره وجود داشته است، گفت: با توجه به اینکه از سال ۹۷ این جشنواره برگزار نشده است پیش بینی آثار گسترده ای به این جشنواره داریم.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام خان‌محمدی دبیرگروه شعر جشنواره گفت: جشنواره به دنبال شناخت استعدادهای مختلف طلاب است و یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام می شود، بحث جلسات شعر است که این جریان در حال احیا است. در پایان نشست نیز ابراهیم سلیمانی از دبیران و فعالان این جشنواره، ثبات در اجرای جشنواره را یکی از پایه های موفقیت این جشنواره دانست.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *