هنرمند گرامی!

لطفا شرایط زیر را با دقت مطالعه نمایید و پس از تأیید آن، اثر هنری خود را به نهمین جشنواره هنر آسمانی ارسال نمایید:

شرایط عمومی

 1. شرکت کنندگان گرامی باید از طریق نشانی اینترنتی honareasemani.ismc.ir در جشنواره ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.
 2. دبیرخانه جشنوار هنر آسمانی نسبت به بهره برداری و استفاده از آثار در نمایشگاه و کتاب مجموعه آثار مجاز است.
 3. هر فرد شرکت‏ کننده تنها می‏ تواند در دو رشتۀ هنری شرکت کند و در مجموع ۳ اثر به دبیرخانه ارسال نماید.
 4. شرایط زیر در آثار ارسالی لحاظ شده باشد:
 • به ادوار گذشته جشنواره هنر آسمانی ارسال نشده باشد.
 • سال تولید اثر هنری از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.
 • اثر هنری در جشنواره‏ های رسمی کشور حائز رتبه نشده باشد.
 1. نقش صاحب اثر در تولید آن، نقشی مؤثر باشد (در آثاری که به صورت مشارکتی تولید می‏شوند، باید ارائه دهندۀ اثر، نقشی مؤثر داشته باشد).
 2. مسئولیت آثار ارسالی (از جمله عواقب ناشی از اصل نبودن اثر، عدم انطباق با قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران) به عهده ارسال‌کننده اثر است.
 3. مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ می باشد.
 4. تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات با دبیرخانه جشنواره است.

شرایط خصوصی

بخش شعر:

 • قالب و تعداد ابیات یا لخت ها محدودیت ندارد.
 • قید عنوان اثر ضروری است.
 • اثر ارسالی می‌بایست به فرمت DOC باشد.

بخش داستان:

 • قید عنوان اثر ضروری است.
 • اثر ارسالی می‌بایست به فرمت DOC باشد.

بخش پژوهش هنر:

 • شناسنامه اثر با قید عنوان اثر ضروری است.
 • اثر ارسالی باید تمامی شرایط یک اثر پژوهشی را دارا باشد.
 • اثر ارسالی می‌بایست به فرمت DOC باشد.