نمایش ۱ - ۱۰ از ۱۰

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
علی ملکی۲۹۶۰۷۶۴۰۸۰آذربایجان شرقی۰۹۰۱۷۷۵۹۷۲۶روشن تر از سیاهیداستانداستان کوتاهجججججججج.docx
رضا زمانی پور۱۷۰۰۲۰۰۵۶۹آذربایجان شرقی۰۹۱۴۵۸۳۹۷۰۴جایگاه نشاط در دینداریپژوهش هنرمقالهجایگاه-نشاط-در-دین-داری۱.docx
جواد ملکی۱۵۹۰۲۲۱۵۸۳آذربایجان شرقی۰۹۳۷۲۹۸۵۷۲۵شکستهشعرشعر عروضیShekaste.docx
جواد ملکی۱۵۹۰۲۲۱۵۸۳آذربایجان شرقی۰۹۳۷۲۹۸۵۷۲۵ساحلداستانداستان کوتاه۱_۳۷۴۷۴۷۷۶۹۲داستان.docx
جواد ملکی۱۵۹۰۲۲۱۵۸۳آذربایجان شرقی۰۹۳۷۲۹۸۵۷۲۵آزاده امشعر-Azade.docx
وحید نژدساعی ابدیان۱۶۸۰۰۳۵۳۴۷آذربایجان شرقی۰۹۳۷۰۲۵۷۴۵۵برکات انس با فرهنگ عفاف و حجاب (همراه با ده راهکار تبلیغی از مقام معظم رهبری مد ظله العالی)پژوهش هنرکتابکتاب-برکات-انس-با-فرهنگ-عفاف-و-حجاب-وحید-نژدساعی.doc
اقدس داودپور۱۵۹۰۱۷۸۹۵۵آذربایجان شرقی۰۹۱۴۵۷۴۶۴۵۵شعر عفاف و حجابشعرشعر نوحجاب-و-عفاف۱.docx
حسین عراقی۱۵۲۰۴۳۴۹۵۲آذربایجان شرقی۰۹۱۴۵۰۳۲۰۰۵بازخوانی ادله درون دینی و برون دینی در مسئله انتصاب یا انتخاب ولایت‌فقیهپژوهش هنرمقالهبازخوانی-ادله-درون-دینی-و-برون-دینی-در-مسئله-انتصاب-یا-انتخاب-ولایت-حسین-عراقی.docx
ابوالفضل اسماعیلی قرمزگلی۱۶۹۰۲۰۱۹۱۶آذربایجان شرقی۰۹۱۴۸۷۵۲۷۵۸مقالهپژوهش هنرمقالهتحقیق-پایانی.docx
نسرین نقدی۲۹۴۹۸۸۳۰۵۲آذربایجان شرقی۰۹۱۴۸۷۷۹۵۶۶جان فداشعرشعر عروضیجان-فدا.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل