نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۰

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
محمد مهدی مهرابی۱۱۳۰۴۰۰۱۰۷اصفهان۰۹۳۷۱۹۸۹۱۵۶چهل سال فریب مردمداستانداستان کوتاهچهل-سال-فریب-مردم.docx
عباس شاه زیدی۱۲۸۷۹۱۰۱۳۰اصفهان۰۹۱۳۲۰۱۶۰۳۲ده غزل تازهشعرشعر عروضیجشنواره-هنر-آسمانی-۱۴۰۱.docx
احترام سادات موسوی زاده۱۱۴۱۱۴۹۵۲۴اصفهان۰۹۳۹۱۸۲۶۷۶۳مبانی و روش های تفسیری مدرسه تفسیری اصفهانپژوهش هنرپایان نامهرساله-سطح۴-خ-موسوی-زاده.docx
علیرضا صدیقین۱۲۸۶۹۵۴۲۸۲اصفهان۰۹۱۳۱۰۸۷۸۳۴شرم و حیاشعرشعر نوشرم-و-حیا.docx
مهدی سلامی محمدآبادی۶۱۹۰۰۷۱۱۰۴اصفهان۰۹۳۶۹۹۲۳۳۶۲سرمست با ایمانشعرشعر عروضیسرمست-با-ایمان.docx
مهدی سلامی محمدآبادی۶۱۹۰۰۷۱۱۰۴اصفهان۰۹۳۶۹۹۲۳۳۶۲بی تو سحر نمی شودشعرشعر عروضیبی-تو-سحر-نمی-شود.docx
مهدی سلامی محمدآبادی۶۱۹۰۰۷۱۱۰۴اصفهان۰۹۳۶۹۹۲۳۳۶۲شاخصه های حوزه انقلابی از منظر شهید بهشتیپژوهش هنرمقالهبرسی-شاخصه-های-حوزه-انقلابی-در-اندیشه-شهید-بهشتی.docx
سیدمحمدباقر حسینی۱۱۸۹۸۱۴۱۱۰اصفهان۰۹۱۳۲۰۷۳۰۵۴حجابشعرشعر عروضیحجاب.zip
سیدمحمدباقر حسینی۱۱۸۹۸۱۴۱۱۰اصفهان۰۹۱۳۲۰۷۳۰۵۴مسجد تراز اسلامیشعرشعر عروضیمسجد-تراز-اسلامی.zip
سیدمحمدباقر حسینی۱۱۸۹۸۱۴۱۱۰اصفهان۰۹۱۳۲۰۷۳۰۵۴حوزه صدساله قمشعرشعر عروضیحوزه-صدساله-قم.zip
آزاده ابراهیمی فخاری۰۰۶۹۲۹۲۷۷۹اصفهان۰۹۱۳۹۰۸۲۸۰۶لباس خاکیداستانداستان کوتاهلباس-خاکی.docx
آزاده ابراهیمی فخاری۰۰۶۹۲۹۲۷۷۹اصفهان۰۹۱۳۹۰۸۲۸۰۶هنر مقدس تبلور خیال طاهرپژوهش هنرمقالهطهارت-خیال.docx
سید مهدی خدائی۱۲۸۸۳۵۵۲۳۸اصفهان۰۹۱۰۳۴۹۱۱۲۴علم بهتر است یا سیب زمینی سرخ کردهداستانداستان بلند و رمانعلم-بهتر-است-یا-سیب-زمینی-سرخ-کرده.docx
محمد کریمی۱۲۷۱۶۵۰۴۰۱اصفهان۰۹۱۳۵۳۳۳۷۴۰غواص در بیابانداستانداستان کوتاهغواص-در-بیابان.docx
حسین یوسفی۶۳۳۰۰۶۹۶۴۶اصفهان۰۹۹۲۴۵۱۴۸۵۱پابوس کرمشعرشعر عروضیپابوس-کرم.doc
حسین یوسفی۶۳۳۰۰۶۹۶۴۶اصفهان۰۹۹۲۴۵۱۴۸۵۱نورولایتشعرشعر عروضینورولایت.doc
حامد بلالی پزوه۱۲۷۳۷۶۴۷۹۱اصفهان۰۹۲۱۸۰۹۳۲۵۲موجود ولی بی وجودشعرشعر عروضیباسمه-تعالی.doc
مهرداد نصیری۴۵۱۰۰۰۴۷۰۲اصفهان۰۹۱۶۰۱۳۵۴۶۱شعرشعرشعر عروضیnasiri.docx
مریم حق شناس۱۲۸۸۴۴۵۳۰۱اصفهان۰۹۳۰۸۱۳۷۱۵۵نقش مستکبران و استعمارگران در سقوط تمدن اسلامی و راهکارهای مقابله با آنپژوهش هنرمقالهنقش-مستکبران-و-استعمارگران-در-سقوط-تمدن-اسلامی-و-راهکارهای-مقابله-با-آن.-۲۹-مهر۲۱.docx
مریم حق شناس۱۲۸۸۴۴۵۳۰۱اصفهان۰۹۳۰۸۱۳۷۱۵۵نقش مستکبران و استعمارگران در سقوط تمدن اسلامی و راهکارهای مقابله با آنپژوهش هنرمقالهنقش-مستکبران-و-استعمارگران-در-سقوط-تمدن-اسلامی-و-راهکارهای-مقابله-با-آن.-۲۹-مهر۲.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل