نمایش ۱ - ۱۰ از ۱۰

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
ایمان رنجبر۲۳۷۲۶۲۴۰۷۵فارس۰۹۰۳۴۵۳۷۴۶۲آزادی زنانداستانداستان کوتاه۲۲۲.zip
مهدی رحمانیان کوشککی۲۴۷۱۶۷۵۶۶۲فارس۰۹۱۷۳۹۱۹۱۶۷کارستان بچه های مسجد در کمک به محرومان/ تهیه پوشاک برای اهالی مناطق محرومداستانناداستانrahmanian2.docx
مهدی رحمانیان کوشککی۲۴۷۱۶۷۵۶۶۲فارس۰۹۱۷۳۹۱۹۱۶۷مسجدی با ۱۵۰۰ کودک و نوجوان/ نماز جماعت رکن اصلی فعالیت در مسجد امام حسین (ع) جهرمداستانناداستانمهدی-رحمانیان-جهرم.docx
مهدی ابتهاج۲۴۶۰۳۴۵۰۰۳فارس۰۹۳۸۷۸۳۷۷۳۱مقاله تحلیل فیلم تله ماسهپژوهش هنرمقالهنقد-و-تحلیل-فیلم-تله-ماسه۱۱.docx
مهدی ابتهاج۲۴۶۰۳۴۵۰۰۳فارس۰۹۳۸۷۸۳۷۷۳۱گم شدن در رهاییداستانداستان کوتاه۱۰۱۰۵۵۷۱۸۳_-۱۱۱۵۳۴۷۵۵۵.docx
احمدرضا جمالی۲۲۸۲۷۳۱۰۵۰فارس۰۹۳۶۵۹۲۸۳۳۸شش دوداستانناداستان
احمدرضا جمالی۲۲۸۲۷۳۱۰۵۰فارس۰۹۳۶۵۹۲۸۳۳۸ایستگاه صلواتیداستانناداستان
هاجر زارع۵۴۸۹۳۹۴۷۲۲فارس۰۹۰۲۴۷۲۷۱۰۳دختر بارانداستانداستان بلند و رمان۲۲دختر-باران.doc
احمدرضا جمالی۲۲۸۲۷۳۱۰۵۰فارس۰۹۳۶۵۹۲۸۳۳۸فیلمنامه کوتاه مسیر مقدسداستانناداستانفیلمنامه-کوتاه-مسیر-مقدس.docx
عبدالرضا عباسیان پور۱۷۵۴۸۷۷۸۰۱فارس۰۹۱۷۹۲۸۲۶۸۹مدیریت مساجدپژوهش هنرمقالهمدیریت-مساجد.zip
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل