نمایش ۱ - ۲۵ از ۳۳

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
محمدرضا حمزه‌ای۰۵۲۰۶۱۴۸۲۸مرکزی۰۹۱۸۸۴۹۱۹۸۴من_هوادارشم.مرده متحرکداستانداستان کوتاهسناریو.docx
یاسر منصوری۰۵۳۵۰۸۳۵۶۴مرکزی۰۹۱۸۴۳۳۳۰۶۷خانه آبادشعرشعر عروضیناصری-۲.docx
هانیه خرمی۰۵۲۰۹۲۶۳۰۷مرکزی۰۹۱۸۴۹۰۸۲۰۸آوازه خوانداستانداستان کوتاهآوازه-خوان.docx
هانیه خرمی۰۵۲۰۹۲۶۳۰۷مرکزی۰۹۱۸۴۹۰۸۲۰۸اینجا یکی همیشه منتظرهداستانداستان کوتاهاینجا-یکی-همیشه-منتظره.docx
هانیه خرمی۰۵۲۰۹۲۶۳۰۷مرکزی۰۹۱۸۴۹۰۸۲۰۸بارانشعرشعر عروضیشعر-باران.docx
یاسر منصوری۰۵۳۵۰۸۳۵۶۴مرکزی۰۹۱۸۴۳۳۳۰۶۷سایه خورشیدشعرشعر عروضییاسر-منصوری.docx
حامد زمانی۰۶۱۰۰۳۲۲۶۷مرکزی۰۹۱۹۹۹۶۶۹۹۴تستشعرشعر عروضیا.docx
راحله فرزدی۰۰۷۴۲۸۴۲۷۴مرکزی۰۹۱۸۴۹۱۵۱۱۹شعر گوهرنابشعرشعر عروضیگوهرناب.docx
کبری ساجدی۰۵۳۰۵۱۳۰۹۹مرکزی۰۹۱۸۷۶۴۳۳۶۹ترنج فرش زمینشعرشعر نوشب-شعر-حجره.docx
رضا کی احمدی۰۵۲۰۱۹۸۰۲۶مرکزی۰۹۱۸۹۵۷۸۷۸۴شعرشعرشعر نوشعر۱.docx
شهره شمسی۰۵۲۰۰۶۹۲۸۵مرکزی۰۹۱۸۰۰۲۶۹۹۸بهار انقلابشعرشعر عروضیDoc1.docx
صدیقه توانا۰۶۰۳۲۵۳۵۹۸مرکزی۰۹۱۹۳۵۵۰۳۸۴شعرشعرشعر نو
زهرا هاشمی۰۶۲۱۲۷۱۸۴۵مرکزی۰۹۱۸۷۵۷۲۶۰۹شعر حجابشعرشعر نوIMG_20230218_211626_214.zip
رضوان سادات موسوی۰۵۲۰۲۹۶۵۴۰مرکزی۰۹۱۸۶۲۴۸۵۶۴عفاف وحجابشعرشعر عروضیNew-Microsoft-Word-Document.docx
مهدیه عطار آبکناری۰۵۳۲۳۹۴۱۶۱مرکزی۰۹۱۸۷۶۲۹۰۷۵حکومت اسلامی و ولایت فقیهشعرشعر نوحکومت-اسلامی-و-ولایت-فقیه.docx
مهدیه عطار آبکناری۰۵۳۲۳۹۴۱۶۱مرکزی۰۹۱۸۷۶۲۹۰۷۵تبیین دستاورد های انقلاب اسلامیشعرشعر عروضیتبیین-دستاورد-های-انقلاب-اسلامی.docx
ام کلثوم ناصر۰۶۰۳۳۷۸۶۷۶مرکزی۰۹۱۸۴۸۲۶۹۹۰شعرشعرشعر عروضیسند-۱۶.docx
فاطمه اسماعیلی۰۵۳۵۰۵۸۸۷۱مرکزی۰۹۱۸۶۹۳۰۸۶۸رهبرم سید علیشعرشعر عروضیشعر.zip
فریده اسماعیلی۶۱۷۹۱۷۶۶۳۹مرکزی۰۹۱۸۹۵۷۳۲۱۵قدر فریادشعرشعر نو۳۴۷۶۱۰۸۸۳_-۱۰۵۳۹۷۳۰۲۶.docx
سیده مرضیه شکارچی۱۵۴۰۰۲۱۷۸۵مرکزی۰۹۳۸۶۱۸۲۴۴۲حکومت اسلامی ولایت فقیه.آسیبهای اجتماعی.جامعه اسلامیشعرشعر نوشعر-،-سیده-مرضیه-شکارچی۱.docx
سمیه مقدسی۰۵۳۴۲۴۷۷۵۱مرکزی۰۹۱۸۳۶۳۶۰۳۹۱۳۶۳شعرشعر عروضیشعر-،-سیده-مرضیه-شکارچی.docx
مریم راستین فر۰۵۳۴۸۹۷۴۰۱مرکزی۰۹۳۶۷۰۰۶۸۶۱رهبر مقتدرشعرشعر عروضیرهبر-مقتدر-مریم-راستین-فر.docx
مریم خسروی۰۵۵۹۸۶۵۷۰۸مرکزی۰۹۳۷۵۲۴۷۴۱۴حجاب جانان توشعرشعر نوامر-به-معروف-حجاب۱.docx
شهلا نظرخانی۰۵۹۰۳۱۴۰۳۳مرکزی۰۹۱۹۹۶۱۵۰۷۹عهدشعرشعر عروضیعهد.docx
شهلا نظرخانی۰۵۹۰۳۱۴۰۳۳مرکزی۰۹۱۹۹۶۱۵۰۷۹جایگاه فضای مجازی در نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)پژوهش هنرمقالهجایگاه-فضای-مجازی-در-نگاه-مقام-معظم-رهبری-مد-ظله-العالی.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل