نمایش ۱ - ۱۵ از ۱۵

نامکد ملیتلفن همراهاستاننام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
پریسا کریمی نیا۳۲۵۶۵۰۷۳۲۸۰۹۹۰۶۹۹۲۸۵۰همدانواکاوی تنزیلی شاخصه های معماری مسجد طراز اسلامی در سیر تحوّل تربیتی معاصران نزول قرآن کریمپژوهش هنرمقالهبررسی-تنزیلی-جایگاه-مسجد-در-تحول-تربیتی-معاصران-نزول-قرآن.docx
مهدی سیفی سیفی۴۰۵۱۶۲۸۵۵۸۰۹۱۹۶۶۶۴۸۱۲همدانورود آیت الله حائری به قمداستانداستان کوتاه۵.zip
بهمن ملائی۴۰۴۰۱۴۹۶۵۳۰۹۱۸۷۰۱۵۸۴۸همدانروایت دیدار با ولی امرداستانداستان کوتاهروایت-دیدار-بانوان-با-رهبر-معظم-انقلاب-آذر-۱۴۰۱.docx
مهدی جوزی مهدی جوزی۳۸۶۰۲۹۹۴۴۱۰۹۱۸۶۷۱۶۶۹۸همدانشعرشعرشعر عروضیشعر-حوزه.docx
مجتبی خلیلی باصری۲۵۳۰۱۸۰۶۹۲۰۹۳۰۴۰۸۴۸۵۴همدانسازکوکداستانداستان بلند و رمانویرایش-ساز-کوک-Copy.docx
نرگس ایرانپور۳۸۶۰۰۵۱۰۶۷۰۹۱۸۳۰۷۲۹۴۰همدانفرصتداستانداستان کوتاهفرصت.docx
سید امید حسینی گلبر۳۸۶۱۲۲۸۱۲۲۰۹۱۸۲۹۳۸۸۶۳همدانخواب رباب-شکوه-عرش خداشعرشعر عروضیسید-امید-حسینی-گلبر.docx
علیرضا زارعی مشعوف۴۰۰۰۳۳۰۴۵۴۰۹۳۹۷۰۹۳۷۸۹همدانجهاد کلمهپژوهش هنرکتابفایل-متنی-اصلاح-شده.docx
محمد مهدی نجفی مقدم۵۰۲۰۱۵۴۲۶۱۰۹۹۳۵۸۷۳۶۶۹همدانوختنداستانداستان کوتاهسوختن.doc
مجید ماهیان۳۸۷۵۶۰۹۰۰۱۰۹۱۸۹۱۱۰۳۵۲همدانآسیب های اجتماعیپژوهش هنرکتابKetab-ps2.docx
عمران چراغی۳۸۷۴۰۳۴۴۵۳۰۹۳۵۴۲۵۷۲۲۹همداننقاشی برای پدرمداستانداستان کوتاهنقاشی-برای-پدرم.docx
عمران چراغی۳۸۷۴۰۳۴۴۵۳۰۹۳۵۴۲۵۷۲۲۹همدانقرار اربعینداستانداستان کوتاهGharar-arbain.docx
عمران چراغی۳۸۷۴۰۳۴۴۵۳۰۹۳۵۴۲۵۷۲۲۹همدانشهید زندهداستانداستان کوتاهشهید-زنده.docx
عمران چراغی۳۸۷۴۰۳۴۴۵۳۰۹۳۵۴۲۵۷۲۲۹همدانبررسی شیوه های تبلیغ بهائیت در فضای مجازی و رسانه ها و راهکار های مواجهه رسانه ای با تبلیغ بهاییتپژوهش هنرکتابکتاب-بهائیت۲.zip
عمران چراغی۳۸۷۴۰۳۴۴۵۳۰۹۳۵۴۲۵۷۲۲۹همدانشیوه های بهره گیری رسانه ای داعش از شبکه های اجتماعی و راهکار های مقابله رسانه ای با آنپژوهش هنرپایان نامهisis-war.zip
نامکد ملیتلفن همراهاستاننام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل