نمایش ۱ - ۵ از ۵

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
بهناز نادری لردجانی۴۶۶۹۵۳۳۴۸۷چهارمحال و بختیاری۰۹۱۴۰۸۶۴۱۶۱تفاوت های زن ومردازنظرعلامه طباطبایی و شهید مطهریپژوهش هنرمقالهبهنازنادری-لردجانی.docx
سید محمد میراحمدی۴۶۷۰۱۸۷۲۰۱چهارمحال و بختیاری۰۹۱۳۹۶۵۰۶۳۶محافظداستانداستان کوتاهمحافظ_۲۳۰۳۱۳_۰۷۲۲۱۸.docx
سید محمد میراحمدی۴۶۷۰۱۸۷۲۰۱چهارمحال و بختیاری۰۹۱۳۹۶۵۰۶۳۶راه سختداستانداستان کوتاهراه-سخت_۲۳۰۳۱۳_۰۶۴۶۴۶.docx
منیره گرجی۱۲۷۰۵۴۱۷۵۷چهارمحال و بختیاری۰۹۱۳۰۸۲۵۸۲۱تلنگرداستانداستان کوتاه
امیرعباس محمدی کاجی۴۶۸۰۳۱۱۸۳۵چهارمحال و بختیاری۰۹۱۰۰۰۱۲۴۲۸مقاله بررسی علل عدم پرداخت زکات و بازتاب نپرداختن ان در جامعهپژوهش هنرمقالهمقاله-امیر-عباس-محمدی.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل