نمایش ۱ - ۴ از ۴

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
سعید فرحمند۲۷۳۰۱۰۲۳۱۰گیلان۰۹۳۷۲۲۷۹۷۷۰سفرنامه راهیان نورداستانداستان کوتاهراهیان-نور-۱۴۰۱.docx
مسعود محمدزاده برزگر۵۱۸۹۴۱۷۹۶۴گیلان۰۹۰۳۱۵۶۵۵۹۸کوکب آسمان ولا ( در وصف امام عصر علیه السلام)شعرشعر عروضیبه-نام-خدای-مهدی-موعود.doc
سید اباذر علوی۰۹۴۱۲۴۸۸۰۱گیلان۰۹۱۲۷۵۴۴۵۲۴تحلیل تطبیقی مبانی فقه موسیقی بر آکاپلاپژوهش هنرکتابتحلیل-تطبیقی-مبانی-فقه-موسیقی-بر-آکاپلا.doc
سید اباذر علوی۰۹۴۱۲۴۸۸۰۱گیلان۰۹۱۲۷۵۴۴۵۲۴بررسی فقهی نمایش ساز در رسانه ملیپژوهش هنرکتاب۱_۱۱۵۱۱۰۹۲۴۳.doc
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل