نمایش ۱ - ۲۵ از ۷۸۳

نامنام خانوادگیکد ملیتلفن همراهنام اثربخشقالب اثررشته (شعر)رشته (داستان)رشته (پژوهش هنر)فایلتوضیحات
زهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰کاش یک پرنده بودمآزادپژوهش هنرکتابکاش-یک-پرنده-بودم.pdf
زهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰ترامتنیت و بازشناسی روابط متون با یکدیگرآزادپژوهش هنرمقالهترامتنیت.docx
زهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰پستچی ها عاشق می شوندآزادشعرشعر نومجموعه-شعر.docx
زهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰آناآزادداستانداستان کوتاهآنا.docx
زهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰نقد روایت‌شناسی رمان چشم‌هایش با نگاهی بر نظریّه ژرار ژنتآزادپژوهش هنرمقالهمقاله-ویرایش-شده.doc
محمد مهدیعباسی۰۳۷۲۲۰۵۵۸۵۰۹۲۱۵۷۴۶۴۳۲سنت گرایی، تمدن و هنرویژهپژوهش هنرمقالهسنت¬گرایی،-تمدن-و-هنر.doc
حواشهسوارپور۰۶۴۰۰۶۶۵۹۳۰۹۱۵۸۶۵۷۸۱۴حدیث یارآزادشعرشعر عروضیفایل
حواشهسوارپور۰۶۴۰۰۶۶۵۹۳۰۹۱۵۸۶۵۷۸۱۴دوست دارم رهبرم راآزادشعرشعر عروضیفایل
محمدمهدیحبیبی کرمانی۲۰۶۴۶۹۳۱۶۵۰۹۳۶۶۳۳۵۳۸۸سربازان قائمویژهشعرشعر عروضی
جوادجعفری۴۲۷۱۴۶۰۴۵۱۰۹۹۴۱۱۲۶۶۵۱پاسخ به پرسشهای اعتقادی جوانانآزادپژوهش هنرکتاب۱_۴۷۲۱۱۷۹۴۸۶.pdf

این کتاب با استعانت به مباحث تخصص حضرت استاد احمد فرحانی ( زبده غزه) جمع بندی شده است و در مواردی از سوال و جواب ها استاد اشراف نظر داشته است .

داوداوصانلو۴۳۶۰۲۴۴۰۸۸۰۹۱۹۸۴۳۹۴۵۹شیخ اعظمآزادداستانداستان بلند و رماننمایش-نامه-شیخ-اعظم.docx
قاسماردکانی۴۴۴۹۷۵۱۸۳۳۰۹۱۳۴۵۲۱۴۴۰رحمت دخترآزادشعرشعر عروضیچشمان-تو-از-عشق-اگر-تر-شده-باشد.pdf
قاسماردکانی۴۴۴۹۷۵۱۸۳۳۰۹۱۳۴۵۲۱۴۴۰راز شهادتآزادشعرشعر عروضیاز-راز-شهادت-که-خبر-داشته-باشی.pdf
قاسماردکانی۴۴۴۹۷۵۱۸۳۳۰۹۱۳۴۵۲۱۴۴۰ارتش عشقآزادشعرشعر عروضیارتش-عشق.pdf
سید مهدیموسویان۰۹۴۵۵۳۲۳۴۲۰۹۱۲۷۱۹۷۱۱۲دل کشیآزادداستانداستان کوتاهدل-کشی-نسخه-نهایی.pdf

با سلام
این اثر پیش از این در موعد قانونی جشنواره ارسال شد
اما متاسفانه دیروز متوجه شدم فایل ناقص ارسال شده(برش چهارم داستان حذف شده بود)
لذا فایل کامل را مجدد ارسال میکنم و تقاضا دارم با فایل قبلی جهت داوری آثار، جایگزین فرمایید
با تشکر

سیدعلیمیرعلی اکبرکرهرودی۰۵۲۰۷۰۹۱۱۱۰۹۱۸۴۳۵۳۱۴۹کوه استوارآزادشعرشعر عروضی۳.docx
سیدعلیمیرعلی اکبرکرهرودی۰۵۲۰۷۰۹۱۱۱۰۹۱۸۴۳۵۳۱۴۹پاسوز نفسآزادشعرشعر عروضی۲.docx
سیدعلیمیرعلی اکبرکرهرودی۰۵۲۰۷۰۹۱۱۱۰۹۱۸۴۳۵۳۱۴۹یک بغل گنجینهآزادشعرشعر عروضیسیدعلی-میرعلی-اکبر-کرهرودی۱.docx
لطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱غریبآزادشعرشعر عروضیشعر-غریب.docx
لطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱هلال ماهآزادشعرشعر عروضیشعر-هلال-ماه.docx
لطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱تمنای توآزادشعرشعر عروضیشعر-تمنای-تو.docx
لطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱عشقیم هدفیآزادشعرشعر عروضیعشقیم-هدفی-در-مورد-امام-زمان-عج.docx
علیدرخشان۰۰۱۹۶۵۱۲۴۴۰۹۰۵۹۷۵۱۲۹۸دستاوردهای انقلاب اسلامیآزادداستانناداستاندستاوردهای-انقلاب-اسلامی.docx
گلثومبهزاد وکیل آباد۱۴۶۶۱۸۶۷۴۷۰۹۱۴۷۰۳۵۵۹۷شعر نو در رابطه با حال و هوای انقلابآزادشعرشعر نوشعر-نو-در-رابطه-با-حال-و-هوای-انقلاب.docx
گلثومبهزاد وکیل آباد۱۴۶۶۱۸۶۷۴۷۰۹۱۴۷۰۳۵۵۹۷اولین مدافع ولایت زهرا سلام الله علیهاآزادشعرشعر عروضیاولین-مدافع-ولایت-زهرا-سلام-الله-علیها.docx
نامنام خانوادگیکد ملیتلفن همراهنام اثربخشقالب اثررشته (شعر)رشته (داستان)رشته (پژوهش هنر)فایلتوضیحات